Весело посрещане на Китайската Нова Година.


За първи път в България - близо 200 бр китайски червени фенери украсени на територията на стоков базар Илиянци

10 Февруари 2021